Kolekcja: banknoty

Zbierzcie się!

W naszym cudownym świecie istnieją trzy miliony różnych banknotów. W tym 961 różnych banknotów euro tylko na kontynencie europejskim. Nie ma prawie żadnych ograniczeń dla globalnej pasji do kolekcjonowania. W porównaniu z numizmatyką (monety) i filatelistyką (znaczki), notafilia (banknoty) jest stosunkowo rzadką, ale tym bardziej lukratywną dziedziną kolekcjonowania. Przy odpowiednim instynkcie inwestorzy mogą odkryć prawdziwe skarby. Znajomość systemu gospodarczego i polityki pieniężnej oraz obsługa renomowanych dostawców pozwalają budować bezpieczne inwestycje o wysokim wzroście wartości banknotami z całego świata. Zalecana literatura: WIWO